Záverečnú konferenciu nášho cezhraničného projektu „Boje drogovo závislých“ sme usporiadali v kultúrnom dome vo Veľkých Kosihách dňa 20. decembra 2018. Kvôli sneženiu sa na akcii zúčastnilo menej návštevníkov ako sme očakávali, a trochu sa posunul aj jej začiatok, na kvalite to však vôbec neubralo.

 

Podujatie otvoril Kálmán Szőcs, riaditeľ centra Nádej – Reménység, n.o., svojím príhovorom plným vďaky a následne odovzdal slovo Péterovi Oláhovi, predsedovi Megálló Csoport Alapítvány, ktorý vyzdvihol najmä viacročnú úspešnú spoluprácu medzi obomi inštitúciami. Lajos Csóka, starosta obce Veľké Kosihy sa vyjadril, že je hrdý na to, že vďaka obrovskému množstvu vloženej práce sa naša organizácia stala organickou súčasťou obce. József Nagy, poslanec Európskeho parlamentu nás tiež poctil svojou účasťou a priblížil nám projektové možnosti Európskej únie. Po ňom nasledoval Balázs Majzik, vedúci oddelenia Riaditeľstva pre sociálne veci a ochranu detí, ktorý zdôraznil, že Maďarsko pristupuje aj k oblasti boja s drogovou závislosťou v kontexte jednotného maďarského národa. Prvý blok ukončila Erika Kováčová, skúsená liečebná pedagogička Centra pre liečbu drogových závislostí v Bratislave svojou prednáškou s názvom „Závislosť, sloboda“.

 

Tibor a Denisa Jánoskovci vytvorili po prestávke v miestnosti prostredníctvom živej hudby vianočnú atmosféru a následne Dávid Szőcs a Péter Havasi, projektoví manažéri oboch partnerov predstavili návštevníkom samotný realizovaný projekt. Podporný program, ciele projektu, cieľové skupiny, jednotlivé aktivity (výmenu skúseností, prevenčnú kampaň, odborné okrúhle stoly, vzdelávanie a rekonštrukciu) predstavili aj prostredníctvom fotografií, a nakoniec uviedli vyčíslené výsledky projektu. O chutné pohostenie vo forme švédskych stolov sa postarala reštaurácia Rév – Dom maďarskej kultúry. Boli sme vďační za to, že popri predstaviteľoch správnych orgánov, vzdelávacích, cirkevných a neziskových organizácií sa na akcii zúčastnili aj niektorí z abstinujúcich drogovo závislých a ich rodinní príslušníci, ktorí sú živým príkladom toho, že naša práca má aj naďalej svoj zmysel.