Náš piaty a zároveň posledný okrúhly stôl v Budapešti sme naplánovali ako netradičný: tému besedy tentokrát neurčoval jediný prednášajúci, ale predstavitelia piatich organizácií sa podelili o svoje osobné skúsenosti s tým, akú obrovskú silu má počas ich práce aj v osobnom živote viera v Boha.

 

Sériu otvorila Judit Szabó, reformovaná duchovná, vedúca Domova pre liečenie drogovo závislých v obci Zsibrik, po nej nasledoval András Frankó, vedúci Maltézskeho rádu – Fogadó, potom sa ujal slova Marcell Miletics, vedúci Baptistického dobročinného spolku – Utcafront, pokračoval Dávid Szőcs, sociálny pracovník zariadenia Nádej – Reménység, n.o., a nakoniec, ale nie v poslednom rade, sa o svoje myšlienky podelil György Gádor, právnik MAZSIHISZ-u (Združenie židovských obecenstiev v Maďarsku). Na besede za okrúhlym stolom sa po prestávke zúčastnili zástupcovia niekoľkých neziskových organizácií a správnych orgánov a zhodli sme sa v tom, že osobné stretnutie s Bohom a spoľahnutie sa na Boha nemôže postrádať žiaden človek liečiaci sa zo závislosti, ako ani žiaden z nás.