Pojem závislosť

Pojem závislosť sám osebe nemá negatívny význam. Rovnako ako je závislosť malého dieťaťa od svojej matky zdravá a prirodzená. Chorobná závislosť (adikcia) je však podľa definície Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) choroba: taký duševný, v niektorých prípadoch telesný stav, ktorého charakteristickým znakom je prítomnosť túžby, neodolateľná potreba opakovane a pravidelne dodať organizmu žiadanú látku alebo zopakovať istú činnosť.

 

Duševná a telesná závislosť

 • Duševná (psychická) závislosť znamená neodolateľnú túžbu po alkohole, drogách, resp. určitých činnostiach (craving),
 • Telesná (fyzická) závislosť sa prejavuje abstinenčnými príznakmi, ak organizmus nedostane favorizovanú látku.

 

Chemické a behaviorálne závislosti

 1. Chemickú závislosť spôsobujú psychoaktívne látky: alkohol, kannabinoidy (marihuana, hašiš), opiáty (morfín, heroín), sedatíva (Xanax, Rivotril, Diazepam), kokaín (crack), amfetamíny a metamfetamíny (speed, ecstasy, pervitín), halucinogény (halucinogénne huby, meskalín, LSD), riedidlá (toluén, acetón), nikotín, kofeín, dizajnové drogy (mefedron, spice, piperazíny).
 2. Behaviorálne závislosti spôsobujú prehnané, nutkavé činnosti: závislosť na hazardných hrách (hracie automaty, kasíno), závislosť od obrazovky (počítačové a videohry, filmy, seriály, internet, pornografia, smartfón), workoholizmus, závislosť od sexu, závislosť od nakupovania, kleptománia, spoluzávislosť.

 

Prečo sa niekto stane závislým?

Otázka, prečo sa niekto stane závislým a iný nie, je záhadou aj pre vedu. Nedá sa určiť exaktná príčina, vznik závislosti sa zakladá na spoločných účinkoch niekoľkých faktorov:

 • droga látky (resp. nutkavé činnosti), ktoré majú psychotropný účinok a sú schopné vyvolať závislosť;
 • osobnosť – genetické a osobnostné faktory, pre ktoré je človek zraniteľnejší voči závislosti;
 • prostredie – rodinné návyky, vzťahy s rovesníkmi, spotrebiteľská kultúra, vplyvy z médií, ktoré napomáhajú vzniku závislosti;
 • motivácia – spúšťacie faktory, vplyvom ktorých sa človek chytá drog (resp. ujde do nutkavých činností), sú to napr.: zvedavosť, nuda, tlak skupiny, pocit prázdnoty, pretrvávajúca frustrácia, únik zo zdanlivo neriešiteľnej životnej situácie.

 

Ako vzniká závislosť?

Psychotropné látky pôsobia na neurotransmitery centrálnej nervovej sústavy (serotonín, dopamín, noradrenalín), čím aktivujú nervové vlákna, ktoré slúžia na pozitívne potvrdenie. Vnikajú do prefrontálnej oblasti mozgovej kôry a poskytujú pocit odmenenia. Ak si organizmus navykne na látku s vlastnosťou „reward“, ktorú mu náhle odoprieme, objavujú sa abstinenčné príznaky. Tento nepríjemný pocit človek tlmí ďalšou dávkou, čím sa v organizme zvyšuje tolerancia (tolerancia voči danej látke). Stratou kontroly sa vytvára závislosť a závislý človek má jediný cieľ: získať danú drogu (zopakovať nutkavú činnosť).

 

Diagnostické kritériá závislosti

Na základe kritérií Diagnostickej a štatistickej príručky ak sú zo 6 prítomné 3 príznaky, závislosť možno diagnostikovať:

 1. Nadmerná túžba po droge (návyku)
 2. Zmeny správania vplyvom drogy
 3. Abstinenčné príznaky počas zníženia obvyklého množstva drogy, neužívania alebo prerušenia užívania drogy (telesné a duševné)
 4. Znaky poukazujúce na toleranciu (účinky užívanej látky postupne klesajú, pre rovnaký účinok je potrebné zvyšovať dávky, zmeniť spôsob, frekvenciu atď.)
 5. Pokles záujmov, zmeny v obvyklom spôsobe života
 6. Pokračovanie v užívaní drogy aj napriek tomu, že pozná dôsledky závislosti

 

Zotavenie sa zo závislosti

Závislosť je komplexným problémom, ktorý vyžaduje komplexnú liečbu. Najefektívnejšou liečebnou metódou je terapeutická komunita. Problém a jeho riešenie najlepšie vyjadruje bio-psycho-socio-spirituálny model. Zotavovanie sa zahŕňa nasledovné oblasti:

 1. Zdravotný cieľ: Zastaviť zhoršovanie zdravotného stavu, navrátiť zdravie, úplná abstinencia. Neskoršie vrátenie sa k droge nie je možné, nakoľko by znova nastúpila strata kontroly.
 2. Duševný cieľ: Viac ako nepiť, nedrogovať alebo nehrať. Koreň závislosti sa nachádza hlbšie pod povrchom, preto závislý človek potrebuje oslobodenie, duševné vyliečenie a nový život. Pomocou sebapoznávania dokáže zmeniť svoje myslenie, rozpoznať rizikové situácie a bojovať s nimi. Nahradenie zaužívaných nesprávnych návykov za správne, triezve správania, ktoré spôsobujú radosť.
 3. Sociálny cieľ: Zodpovedný život, zaradenie sa späť do spoločnosti, náprava narušených rodinných vzťahov, zaradenie sa do podporného spoločenstva (Ja užívam, my sa zotavíme!).
 4. Spirituálny cieľ: Obnovenie vzťahu s Bohom. „Priznali sme si, že sme bezmocní voči závislosti, náš život sa stal neovládateľným. Dospeli sme k viere, že Sila, ktorá je silnejšia ako my, môže obnoviť naše duševné zdravie. Rozhodli sme sa odovzdať svoju vôľu a svoj život do starostlivosti Boha, ako sme Ho spoznali.“ (Na základe 12 krokov Anonymných alkoholikov)