Projekt

Zrodenie nášho projektu s názvom „Struggle of Addicts on Drugs“ (kód: SKHU/1601/4.1/348) bolo výsledkom spoločného poslania projektových partnerov: opätovné začlenenie závislých osôb do spoločnosti. Najvýznamnejšou spoluprácou viacročného vzťahu dvoch partnerských organizácií je tento cezhraničný projekt, ktorý sa bude realizovať od 1. septembra 2017 do 31. decembra 2018, počas 16 mesiacov.

 

Projekt je realizovaný v rámci Programu spolupráce Interreg V–A Slovensko – Maďarsko, 85 % financií bude poskytnutých z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, 10 % bude financovať slovenská a maďarská vláda a 5 % samotní partneri projektu. Celkový rozpočet projektu je 265 037,00 EUR, z čoho bude slovenský partner financovať 174 386 EUR, maďarský partner 90 651,00 EUR.

 

Hlavným cieľom projektu je potvrdenie opodstatnenosti terapeutickej liečby, čo je odôvodnené skutočnosťou, že reintegrácia závislých osôb si vyžaduje nielen zdravotnú starostlivosť, ale aj osobnostný rozvoj a vytvorenie nového spôsobu života, ktorý možno dosiahnuť terapeutickými metódami. Medzi ďalšie ciele patrí zlepšenie spolupráce v tejto špecializovanej oblasti, rozvoj terapeutickej infraštruktúry a zníženie preťaženia pomocníkov.

 

Séria aktivít začína študijnou cestou odborníkov partnerov a pokračuje výmenou skúseností medzi klientmi vo Veľkých Kosihách v Nádeji a v Budapešti v Megálló. O súhrnných workshopoch a na základe priebežného natáčania vznikne film prezentujúci terapeutické metódy.

 

Trvanie celého projektu je sprevádzané vzdelávacím programom pozostávajúcim z 8 kurzov: kurz varenia, anglické, slovenské a maďarské jazykové kurzy, právne a podnikateľské znalosti, sebapoznávanie a rozvoj osobnosti, riadenie konfliktov, práce na vidieku a školenie pre kancelárskych asistentov.

 

Preventívna kampaň bude zahŕňať prednášky o drogovej prevencii na základných a stredných školách, resp. v nápravných zariadeniach a pre dotknutých odborníkov (sociálnych pracovníkov, pedagógov, psychológov, psychiatrov, lekárov a teológov) budeme organizovať odborné okrúhle stoly.

 

Z hľadiska rozpočtu je najväčšou aktivitou projektu rekonštrukčná investícia: prestavba veľkej starej kotolne na viacúčelové športovo-rekondičné zariadenie, ktoré bude slúžiť športovým, terapeutickým a odborným účelom.

 

Tieto aktivity podporia medziinštitucionálnu spoluprácu medzi Nádej – Reménység, n.o. fungujúcou vo vidieckom prostredí a metropolitnú Nadáciu Megálló, posilnia ich spoločnú misiu, ako aj čo najširší možný dosah verejnosti.