Nádej – Reménység, n.o.

Sme jediné resocializačné stredisko na Slovensku, ktoré poskytuje pomoc závislým osobám v slovenskom aj maďarskom jazyku. Našou cieľovou skupinou sú muži závislí od alkoholu, omamných látok a hracích automatov vo veku od 18 do 55 rokov a ich rodina. Dĺžka komplexného resocializačného programu je najmenej 12 mesiacov. Základnými piliermi dlhodobej rezidenčnej terapie sú model terapeutickej komunity a kresťanská viera. Naším spoločným cieľom je reintegrácia závislých ľudí do spoločnosti, rodiny a na pracovný trh., Pre klientov, ktorí po dokončení programu nemajú zabezpečené bývanie a sú v nepriaznivej sociálnej situácii, prevádzkujeme domov na polceste.

 

Náš odborný tím tvoria mentálny hygienik, sociálny pracovník, psychológ, pedagóg, právnik a administratívno-technický zamestnanec v hlavnom pracovnom pomere; všeobecný lekár, psychiater, psychológ, účtovník a supervízor externe. Dôležitú rolu hrajú v našom tíme aj dobrovoľníci z dlhodobo abstinujúcich závislých. V areáli Nádeje, veľkom 2,7 ha sa nachádza resocializačné stredisko, domov na polceste, viacúčelové športové ihrisko, kaplnka, park, jazierko, altánok, dielňa, záhrada, maštale, zvieratá, a každý rok sa o krok rozvíjame.

 

Zdravotným cieľom terapie je zastaviť zhoršovanie zdravotného stavu závislého človeka, náprava zdravia a úplná abstinencia. Duševným cieľom je zabudovanie čistoty ako hodnoty do života klienta. Teda viac ako nepiť alkohol, nedrogovať alebo nehrať, lebo klient má skoncovať so zlými správaniami naučenými dôsledkom užívania drog a na ich miesto zabudovať hodnoty. Koreň závislosti sa nachádza hlbšie pod povrchom, preto závislý človek potrebuje oslobodenie, duševné uzdravenie a zmenený život: aby spoznaním seba samého bol schopný zmeniť svoje správanie, zmýšľanie, rozpoznať rizikové situácie a zvládať ich. Sociálnym cieľom je naučiť sa viesť zodpovedný spôsob života, reintegrácia do spoločnosti, napraviť narušené rodinné vzťahy a začleniť sa do podporujúcej skupiny.

 

Deň sa začína o pol siedmej; po osobnej hygiene, rannej rozcvičke, raňajkách a krátkom utíšení sa pokračuje s upratovaním. Každý deň o 8:00 a 16:30 je skupinové zamestnanie, ktorých cieľom je duševné napredovanie klientov, lepšie spoznanie ich závislosti a napomáhanie ich reintegrácie. Predpoludním a odpoludnia sú klienti užitoční na pracovnej terapii, a vo voľnom čase sa im otvára možnosť aj na športovanie. Každú stredu je biblická hodina a každú nedeľu sa zhromažďujeme na bohoslužbu – sú sprevádzané aj hudbou a spevom. Ako sme zvykli povedať, všetko, čo sa tu deje, je súčasťou terapie: od zobudenia sa včas cez spolužitie, osobné rozhovory, spätné väzby až k naučeniu zodpovednosti.

 

Veríme, že v našom domove vieme dávať nádej ešte viacerým v ich beznádejnej situácii – a viacerí sa aj chytajú tejto šance.