Dňa 22. septembra 2017 sa vo Veľkých Kosihách v Resocializačnom stredisku Nádej – Reménység, n.o. spolu s Európskym dňom spolupráce uskutočnila tlačová konferencia projektu „Struggle of Addicts on Drugs“.

 

Projekt otvorili v rámci Programu spolupráce Interreg V–A Slovensko – Maďarsko svojimi úvodnými príhovormi vedúci predstavitelia partnerskej skupiny – riaditeľ Mgr. Kálmán Szőcs a vedúci terapeutických programov, Péter Oláh. Arianna Biriki, manažérka pre komunikáciu spoločného sekretariátu následne predstavila tlači a verejnosti podstatu Európskeho dňa spolupráce. Koordinátor projektu, dr. Dávid Szőcs a projektový manažér Péter Havasi predstavili ciele projektu, jeho cieľové skupiny, predpokladané výsledky, udržateľnosť a aktivity: výmenu skúseností pomocníkov a klientov, kampaň protidrogovej prevencie, vzdelávací program a investície do infraštruktúry.

 

Na obede mali účastníci príležitosť na ďalšie rozhovory a budovanie vzťahov.