Tretia aktivita projektu, výmena skúseností pomocníkov partnerov sa začala vo Veľkých Kosihách, v Nádeji. Počas 5-dňovej študijnej cesty sa dvaja odborníci z Nadácie Megálló stali súčasťou každodenného života Nádeje.

 

Vedúci terapeutických programov a divadelný terapeut Megálló sa aktívne zapájali do skupinových sedení organizovaných ráno o 8:00 a popoludní o 17:00, počas rannej a popoludňajšej terapeutickej práce v záhrade, stajni, dielni a nemohli vynechať ani športové aktivity. V rámci študijnej cesty sme 5. októbra o 14.00 hodine zorganizovali odborný workshop s názvom „Naše terapeutické metódy“. Oživením študijnej cesty bol divadelný tréning pomocníkov Megálló, ktorý bol pre našich klientov úplne novým zážitkom.

 

Odborníci partnerov sa na študijnej ceste mohli zúčastniť mnohých osobných rozhovorov, získali množstvo spätnej väzby, nových skúseností a v neposlednom rade sa aj veľa nasmiali.