Najnákladnejšou aktivitou projektu bola prestavba starej kotolne s rozlohou 578 m2 na viacúčelové športovo-rekondičné zariadenie.

 

V prípravnej fáze bolo z požiarnobezpečnostných, hygienických a iných dôvodov potrebné načrtnúť realizačný plán, po čom nasledovalo verejné obstarávanie, ktorého víťazom a teda generálnym zhotoviteľom sa stala spoločnosť Creacom, s.r.o. z Komárna. Aby bolo športové centrum dokončené v stanovenej krátkej lehote, okrem práce hlavného zhotoviteľa a subdodávateľov sa svojou dobrovoľnou prácou pričinili aj zotavujúci sa klienti zariadenia Nádej – Reménység.

 

V strednej vysokej časti kompletne zrekonštruovanej budovy zvonka aj zvnútra bola umiestnená malá telocvičňa pokrytá športovou podlahou, vybavená futbalovými bránkami, volejbalovou sieťou, basketbalovou doskou, rebrinami, švédskou bedňou a lavičkami. Napravo od telocvične sa nachádza stolnotenisová miestnosť s dvomi novými stolmi a v bočnej časti budovy bola zriadená posilňovňa s nasledovnými strojmi: bežecký pás, lavica na posilňovanie brušných svalov, lavica na vytláčanie závaží ležmo, spinningový bicykel, stepper, posilňovacia veža a nastaviteľné ručné závažia. V ľavom krídle budovy sa nachádzajú šatne a sociálne zariadenia.

 

Viacúčelové športovo-rekondičné zariadenie je cez vchod z ulice prístupné vo vopred dohodnutých termínoch aj pre žiakov školy a obyvateľov obce.