Piatu a zároveň poslednú besedu série našich odborných okrúhlych stolov sme usporiadali na Reformovanej teologickej fakulte Univerzity Jána Selyeho v Komárne.

 

Za prednášajúceho sme si pozvali primára s desiatkami rokov skúseností v oblasti závislostí a psychiatrických chorôb, ktorý poslucháčov oboznámi s lekárskymi aspektmi chemickej a behaviorálnej závislosti. Prvýkrát sme premietli 45-minútový dokumentárny film Viktora Krűgera nakrútený o Nádeji a Megálló a následne po prestávke vznikla veľmi efektívna debata o terapii závislých, o odbornosti a cnostiach ľudí, ktorí im pomáhajú. Ďalej sme si vytýčili cieľ, že zblížime odborníkov zo zdravotníctva a iných podporných profesií (psychológov, sociálnych pracovníkov, pedagógov, teológov), ktorí spolupracujú pri liečbe drogovo závislých.