Projekt

A „Struggle of Addicts on Drugs” (kód: SKHU/1601/4.1/348) című projektünk megszületését a projekt partnerek közös küldetése vezette: szenvedélybetegek társadalomba való visszailleszkedése. A két partnerszervezet több éve tartó kapcsolatának eddigi legnagyobb együttműködése e határon átnyúló projekt, amelyet 2017. szeptember 1-től 2018. december 31-ig 16 hónap alatt implementálunk.

 

A projekt az Interreg V-A Szlovákia – Magyarország Együttműködési Program keretében valósul meg, 85%-ban az Európai Regionális Fejlesztési Alap, 10%-ban a szlovák és a magyar állam támogatásából, 5% önrészt pedig a projekt partnereknek kell biztosítaniuk. A projekt teljes költségvetése 265 037,00 EUR, amelyből a szlovákiai vezető partneré 174 386,00 EUR, a magyarországi partneré pedig 90 651,00 EUR. 

 

A projekt fő célja a terápiás kezelés létjogosultságának megerősítése, melyet az a tény indokol, hogy a szenvedélybetegek reintegrációja nem csupán egészségügyi kezelést igényel, hanem személyiségfejlesztést, új életforma kialakítását, ami terápiás módszerek segítségével valósítható meg. További célok az együttműködés javítása e szakterületen, a terápiás infrastruktúra fejlesztése, valamint a segítők túlterheltségének csökkentése.

 

Az aktivitások sora a partnerek szakembereinek tanulmányútjával kezdődik, majd pedig klienseinek tapasztalatcseréjével folytatódik Nagykeszin, a Reménységben és Budapesten, a Megállóban. Az összegző workshopok és a folyamatos kamerázás gyümölcseként egy terápiás módszereket bemutató film készül.

 

Az egész projekt futamidejét végigkíséri a 8 kurzusból álló oktatási program: szakácstanfolyam, angol, szlovák és magyar nyelvkurzusok, jogi és vállalkozói ismeretek, önismeret és személyiségfejlesztés, konfliktuskezelés, vidéki munkák, ill. irodai asszisztens képzés.

 

A prevenciós kampány keretében drogprevenciós előadásokat tartunk alap- és középiskolákon, ill. javítóintézetekben, valamint szakmai kerekasztalokat szervezünk az érintett szakemberek (szociális munkások, pedagógusok, pszichológusok, pszichiáterek, orvosok, teológusok) számára.

 

A költségvetés szemszögéből a projekt legnagyobb aktivitása a rekonstrukciós beruházás: egy régi nagy kazánházat alakítunk át egy többfunkciós sport- és rendezvényközponttá, amely sportolási, terápiás és szakmai célokat fog szolgálni.

 

Ezen aktivitások segítik a vidéki környezetben működő Reménység és a nagyvárosi miliőben működő Megálló intézményközi együttműködését és közös küldetésük erősítését, továbbá a társadalom minél szélesebb körű elérését.