Az európai együttműködés napjának alkalmából szeptember 22-én tartották a Kábítószerfüggők szenvedése – “Struggle of Addicts on Drugs” című projekt sajtótájékoztatóját.

Az Interreg V-A Szlovákia – Magyarország Együttműködési Program keretében, az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával megvalósuló projekt szlovákiai partnere a nagykeszi székhelyű Nádej – Reménység nonprofit szervezet, magyarországi partnere pedig a budapesti Megálló Csoport Alapítvány.

A nagykeszi Nádej – Reménység nonprofit szervezet 1992-től végzi tevékenységét az alkohol-, kábítószer- és játékfüggőkért és családjukért. Szlovákiában egyedüli reszocializációs központként nyújt szlovák és magyar nyelven is bentlakásos terápiát függőségben szenvedők számára. Alappillérei a terápiás közösség elve és a keresztény hit. A terápia egy 2,7 hektáros területen folyik, ahol van sportpálya, halastó, kápolna, valamint műhely, istálló és kert is.

Az intézetben jelenleg tizennégy szenvedélybeteg próbál kigyógyulni a függőségéből a kisközösség és a hit segítségével. Ez nem egyszerű, mert egyszerre kell formálni a jellemet és megtalálni a visszavezető utat a közösséghez, ezért a gyógyulás legalább egy évig tartó folyamat. További négyen tartózkodnak a „félutas” házban, amelynek lakói már elhagyhatják a közösséget, munkába járhatnak.

Az 1998-ban életre hívott budapesti Megálló Csoport Alapítvány a szenvedélybetegek nappali ellátása és közösségi ellátása mellett alternatív oktatást nyújt a szerfüggőség miatt marginalizálódott fiatalok számára, továbbá heti rendszerességgel józanság-megtartó csoportterápiás foglalkozást, színház- és zeneterápiás csoportot, hozzátartozói csoportot, sportterápiás aktivitásokat (futball, sziklamászás) működtet. Munkásságát minősíti a 2007-ben elnyert “Az Év Civil Szervezete” elismerő oklevél.

Az esemény a két partnerszervezet vezetőjének, Szőcs Kálmán igazgatónak és Oláh Péter terápiás programvezetőnek, valamint Biriki Ariannának, a Közös Titkárság program menedzserének köszöntőjével kezdődött. Ezt követően Szőcs Dávid projektkoordinátor és Havasi Péter projektmenedzser bemutatták a projekt céljait, célcsoportjait, várható eredményeit, fenntarthatóságát és aktivitásait. A projektbe a segítők és kliensek tapasztalatcseréjét, a drogprevenciós kampányt, az oktatási programot és egy infrastrukturális beruházást terveztek.

A kábítószerfüggők szenvedése – „Struggle of Addicts on Drugs” című projekt létrehozását a projektpartnerek közös küldetése vezérelte – a szenvedélybetegek társadalomba való visszailleszkedése érdekében. A két partnerszervezet több éve tartó kapcsolatának eddigi legnagyobb együttműködése ez a határon átnyúló projekt, amelynek 16 hónap a futamideje.

A projekt fő célja a terápiás kezelés létjogosultságának megerősítése. Ki kell emelni azt a tényt is, hogy a szenvedélybetegek reintegrációja nem csupán egészségügyi kezelést igényel, hanem személyiségfejlesztést és új életforma kialakítását, ami terápiás módszerek segítségével valósítható meg. További célokként megfogalmazták az együttműködés javítását a szakterületen, a terápiás infrastruktúra fejlesztését, valamint a segítők túlterheltségének csökkentését.

A nyilvánosság először a nyitó sajtótájékoztatón ismerkedhet meg a projekttel. Az aktivitások sora a partnerek szakembereinek, majd klienseinek tapasztalatcseréjével kezdődik. Az összegző találkozók és a folyamatos filmfelvétel gyümölcseként egy terápiás módszereket bemutató filmet készítenek.

Az egész projekt futamidején nyolcféle kurzusból álló oktatási programot tartanak, többek között szakácstanfolyamot, nyelvkurzusokat, jogi és vállalkozói ismeretek oktatását, önismereti és konfliktuskezelési tanfolyamokat. A projekt kilép az intézmény falain kívülre is, az alap- és középiskolákon drogprevenciós előadásokat tartanak, valamint szakmai kerekasztal-beszélgetéseket szerveznek az érintett szakemberek számára. A projekt költségvetéséből megújul a többfunkciós tornaterem, amely a későbbiekben sport-, terápiás és szakmai rendezvényeknek ad otthont.

Szőcs Kálmán kiemelte, jó a kapcsolatuk a falu vezetésével, és a lakosság is fokozatosan elfogadta az intézményben folyó tevékenységet, egyre többen vásárolnak a gyógyulók által termelt zöldségekből. A tornaterem természetesen a falu közönségét is szolgálni fogja. Ezek a tevékenységek segítik majd a vidéki környezetben működő Reménység és a nagyvárosi miliőben működő Megálló intézményközi együttműködését és közös küldetésük erősítését.

Forrás: Felvidek.ma
http://felvidek.ma/2017/09/a-hit-gyogyito-ereje/