Dňa 26. februára 2018 o 14.00 hodine sa na Reformovanej teologickej fakulte Univerzity J. Selyeho usporiadala odborná okrúhla diskusia neziskovej organizácie Nádej – Reménység a Nadácie Megálló.

 

Mgr. Zsolt Görözdi, Th.D. ako predseda Senátu dekanátu v mene Reformovanej teologickej fakulty privítal zhromaždených. Mgr. Kálmán Szőcs, riaditeľ Nádej – Reménység, n.o. vo svojom predslove predstavil projekt, ktorého oficiálnym názvom je „Struggle of Addicts on Drugs“ a podporuje ho Program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko. V rámci tohto projektu bude Univerzita J. Selyeho v tomto roku miestom konania niekoľkých odborných diskusií. Zaujímavá bola aj prednáška PaedDr. Terézie Strédl, PhD. „Náhľad do závislosti“, ktorá poskytla podklad pre odborný okrúhly stôl organizovaný pre odborníkov zapojených do protidrogovej prevencie a liečby závislých. Cieľom odborného okrúhleho stola je zmapovať problémy, zdieľať efektívne skúsenosti a posilňovať spoluprácu.

 

Bolo tiež zrejmé, že aj Komárno a okolitý región zápasia s uvedenými problémami, preto je začatie profesionálneho dialógu v každom prípade nevyhnutnosťou.