Po konferencii s názvom „Mladosť – pochabosť – Nové závislosti a príležitosti pre rodinných príslušníkov“ sme zorganizovali diskusiu za okrúhlym stolom zameranú na prezentáciu efektívnych intervenčných metód v preventívnej a terapeutickej práci s drogovo závislými a ich príbuznými.

 

Závislosť takmer bez výnimky ovplyvňuje pokrvné a emocionálne vzťahy rodín, takže je potrebné pozorovať a liečiť závislosť v kontexte rodinného systému. Práca s drogovo závislými a ich príbuznými (rodičia, súrodenci, manželia, manželky, starí rodičia, priatelia, partneri) má za cieľ poskytnúť rodinným príslušníkom väčšiu kontrolu nad adiktívnymi vzormi, ktoré ovplyvňujú a utesňujú ich život. Správanie drogovo závislých je nielenže lepšie pochopiteľné, ale aj efektívnejšie, keď sa vnímajú a liečia v kontexte celej rodiny.

 

Rodičia a príbuzní väčšinou udržiavajú menej intenzívnejšie vzťahy, ktoré by mohli podporiť ich rozvoj. Pravidelne prežívajú problémy spojené s drogovou závislosťou a s tým spojenej bolesti, ťažkosti vyplývajúce z nepretržitého sebazapierania. Sebaobviňovanie, hanba a vina, ktoré sa stali súčasťou ich identity, je ťažké znášať, často sa popierajú a vedú k negácii skutočných problémov, udržiavaniu a zachovaniu nezdravého rodinného systému.

 

Súčasné problémy a terapeutické možnosti, ktoré sú k dispozícii príbuzným, boli prediskutované pomocou odborného moderátora za okrúhlym stolom.