V Spojených štátoch sa už desaťročia používa metóda ARISE, pomocou ktorej je možné dosiahnuť, aby boli závislí pacienti ochotní obrátiť sa na odborníka. Táto metóda je dostupná už aj v Maďarsku pre rodinných príslušníkov závislých pacientov.

 

Prvým maďarským intervenčným terapeutom metódy ARISE je Dénes Dudits. Práve preto sme ho pozvali na diskusiu pri okrúhlom stole organizovanú dňa 29. januára 2018, aby sa o tejto metóde podelil s inými maďarskými odborníkmi. ARISE je 3-stupňová metóda. V prvom kroku je vedený telefonický hovor s rodinnými príslušníkmi, ktorí žiadajú o pomoc a často sa stáva, že už na základe tohto rozhovoru dokážu presvedčiť závislých ľudí, aby sa dali liečiť. V druhom kroku sa na základe stanovenej metódy stretnú členovia rodiny, príbuzní, osoby, ktoré sú pre závislých dôležité a intervenčný odborník uskutoční sedenie. Stretnutie kladie veľký dôraz na vypracovanie genogramu, ktorý odhalí, ako sa medzi generáciami dedí náklonnosť na závislosť, a že za závislosť nie je zodpovedná iba závislá osoba. Týmto zbaví závislú osou stigmy a zároveň posilní ostatných členov rodiny. Zadefinuje sa pozitívna správa, ktorá poskytne silnú motiváciu a záväzok rodine, ktorá závislého podporuje. Intervencia tu obvykle dosahuje svoj cieľ a závislý je do 1-2 týždňov zaradený do liečenia. Ak sa tak nestane, tretím krokom je, keď sa príbuzní a podporovatelia znova stretnú s intervenčným terapeutom a v prípade závislého sa už stanoví jednoznačná hranica. 

 

Metóda zahŕňa mnoho rodinných terapií, prvkov zameraných na riešenie, ktoré môžu byť použité na účinnú prácu s intervenčným terapeutom. Po prednáške nasledovala konverzácia o získaných informáciách a budúcich možnostiach.