Účelom sebapoznávania je predovšetkým to, aby sme o sebe – o našich silných stránkach, slabostiach a o tom, ako reagujeme v rôznych situáciách, začali vedome premýšľať. Je to snaha o to, aby sme akceptovali a pochopili našu úlohu vo vzťahoch s našim prostredím. Schopnosť úspešne riešiť svoje krízy, konflikty a aby sme sa pomocou svojich skúseností rozvíjali a mali navzájom radi. Stručne povedané, je to celoživotný proces, ku ktorému kurz poskytuje pomoc 2 hodiny týždenne.