Tretí odborný okrúhly stôl s názvom „Nelátkové závislosti“ sme zorganizovali na našom tradičnom Dni otvorených dverí dňa 21. mája 2018.

 

Počas predpoludnia si účastníci mohli pozrieť činnosť Nádej – Reménység, n.o., vrátane Resocializačného centra, záhrady, zvierat a parkov o rozlohe 2,7 hektárov. Keďže boli práve Turíce, v kaplnke Nádeje sme mali už tradičnú ďakovnú bohoslužbu.

 

Po obede formou švédskych stolov nasledovala odborná prednáška, o ktorú sme znova požiadali PaedDr. Eriku Kovácsovú, PhD., liečebnú pedagogičku Centra pre liečbu drogových závislostí v Bratislave, po ktorej sme sa na základe témy prednášky zhromaždili na diskusiu pri okrúhlom stole. Túto tému sme zvolili aj preto, lebo popri doteraz diskutovaných látkových závislostiach (alkohol, omamné látky, nikotín atď.) sú veľmi aktuálne aj nelátkové závislosti, ako napríklad patologické hráčstvo (výherné automaty, kasíno), screen závislosť (internet, videohry, smartfón), závislosť na porne, workoholizmus alebo spoluzávislosť.