Cieľom 2-hodinového jazykového kurzu organizovaného každý týždeň je umožniť našim klientom, ktorí väčšinou vyrastajú v maďarskom prostredí, aby komunikovali v slovenskom jazyku ochotne a bez zábran napriek možným ťažkostiam s výslovnosťou alebo slovnou zásobou. Život vytvára mnoho situácií, v ktorých je na Slovensku nevyhnutné používať slovenský jazyk, či už ide o pracovný pohovor, úradnú administratívu alebo len o poznávanie nových ľudí. Pomocou gramatických cvičení, diktátov, čítania a prevažne priamych rozhovorov chceme dosiahnuť úroveň, kedy budú účastníci slobodne používať slovenský jazyk.