V rámci výmeny skúseností medzi pomocníkmi sme 5. októbra usporiadali v Nádeji workshop s názvom „Naše terapeutické metódy“.

 

Na workshope, ktorý sa začal o 14.00 hodine, sa zúčastnili odborníci z Megálló a Nádej – odborník pre mentálnu hygienu, sociálny pracovník, psychológ, pedagóg, divadelný terapeut – klienti z terapeutickej komunity a abstinenti, ktorí sa opätovne začlenili do spoločnosti. Jednotliví asistenti podľa svojej špecializácie prezentovali svoju týždennú prácu a jej výsledky a následne si navzájom vymieňali skúsenosti a spätnú väzbu.

 

Po interaktívnej dielni nasledoval uvoľnenejší, neformálny rozhovor so studeným stolom, slaným pečivom a občerstvením.