V rámci výmeny skúseností s pomocníkmi v Budapešti sme pre partnerov usporiadali druhý odborný workshop.

 

Vedúci nadácie, komunitní koordinátori, terapeuti a mladí závislí, ako aj odborník na mentálnu hygienu a sociálny pracovník neziskovej organizácie Nádej – Reménység sa zúčastnili na workshope organizovanom vo farebnej veľkej sále Megálló, na „Rozdeľovacom námestí“. Tento seminár o najlepších postupoch odboru zhrnul skúsenosti, zážitky a novinky terapeutických metód oboch inštitúcií a poskytol každému účastníkovi možnosť poskytnutia spätnej väzby a zdieľania bohatstva zo študijných ciest.

 

Obaja partneri sú z videných a vypočutých informácií schopní integrovať viacero prvkov do svojich terapeutických programov, čo je užitočné tak v práci odborníkov, ako aj pri pomoci závislým.