Štvrtou zastávkou série odborných okrúhlych stolov v Maďarsku bol Megállóház, na ktorú sme pozvali prednášať vedúceho Domova pre liečbu drogovo závislých mladistvých v Ráckeresztúri, Zénóa Orsolicsa, kto je odborníkom na závislosti.

 

On sa v prvom rade pokúša napomáhať drogovo závislým mladistvým, aby zmenili svoj život. Dobre vie, o čom hovorí: ako závislý na heroíne aj on už prešiel peklom. Ale v istom bode došlo v jeho živote k obratu. „Považujem za dôležité spájať rôzne svety a ľudí. Politika s drogovo závislým chalanom. Veriacu starkú s mestským pasákom. Zločinca s katolíckym kňazom. Podnikateľa s bezdomovcom, skeptika s veriacim. Triezveho s opitým. To by bolo! Pochopiť, prijať, vypočuť. Najmä toto je mojím poslaním a povolaním. Byť mostom v živote druhých.“