Dňa 29. septembra 2017 sa aj v budapeštianskej Nadácii Megálló konala tlačová konferencia projektu „Struggle of Addicts on Drugs“.

 

Podujatie sa začalo príhovorom projektového manažéra Nadácie Megálló, Pétera Havasiho a projektového koordinátora Nádej – Reménység, n.o., dr. Dávida Szőcsa. Arianna Biriki, manažérka pre komunikáciu spoločného sekretariátu následne predstavila tlači a verejnosti program spolupráce Interreg V – A Slovakia – Maďarsko. Po prezentácii projektový koordinátor dr. Dávid Szőcs a projektový manažér Péter Havasi predstavili projekt vrátane jej cieľov, cieľových skupín, očakávaných výsledkov, udržateľnosti a aktivít: výmenu skúseností pomocníkov a klientov, kampaň protidrogovej prevencie, vzdelávací program a investície do infraštruktúry.

 

Po skončení formálnej časti mohli účastníci nadviazať ďalšie vzťahy držiac v rukách sendviče a občerstvenie.