Hotel City Inn hostil konferenciu zameranú na prevenciu, ktorá sa konala 26. októbra v Budapešti. Cieľom konferencie „Mladosť – pochabosť – Nové závislosti a príležitosti pre rodinných príslušníkov“ bolo poukázať na nebezpečenstvá nových foriem drog a výzvy, ktorým čelia profesionáli. Konferencia začala prednesom vedenia nadácie skupiny Megálló pri príležitosti 20. výročia svojej existencie.

 

Počas prvej prednášky Bernadett Kun, psychologička a asistentka profesora nelátkových a behaviorálnych závislostí hovorila o „súčasných nelátkových závislostiach“. Nasledovala prednáška dr. Mátéa Kapitány-Fövénya, asistenta katedry adiktológie SE ETK, kandidáta na klinickú psychológiu oddelenia starostlivosti o drogovo závislých Nemocnice Nyírő Gyula – OPAI s prednáškou „Nové psychoaktívne látky: Kati na umelom trávniku“. Mundrucz Anett, organizátorka školenia a spolupracovníčka MRE KIMM sa podelila o svoje skúsenosti s rodinou závislých s názvom „Zmeny v rodine“. Dr. Méhesné Anna Jakucs, špeciálna pedagogička, vedúca oddelenia duševného zdravia, zdravotníctva a metodológie a Péter Oláh, vedúci nadácie skupiny Megálló, priblížili publiku tému „Terapeutické príležitosti pre mladých ľudí z nápravných inštitúcií“. V neposlednom rade Mgr. Kálmán Szőcs, riaditeľ Resocializačného strediska a Domova na pol ceste vo svojej prednáške s názvom „Liečivá sila viery“ predstavil svoju inštitúciu a terapeutický program.

 

 

 

 

 

Večer približne o 19.00 pokračoval program s veľkým počtom účastníkov, ale napriek tomu v priateľskej atmosfére. Vystúpili predovšetkým mladí klienti Ráckeresztúri Tinirehab, mladí účastníci tréningu divadla Nadácie Megálló, ako aj školiteľ a speváčka hudobnej skupiny, a spontánna „kapela“ pozostávajúca z vyliečených abstinentov, do ktorej sa zapojil aj Tibor Kiss, líder hudobnej skupiny Quimby.