V rámci preventívnej kampane usporadúvame vo vyšších ročníkoch základných škôl, na stredných školách a v nápravných zariadeniach prednášky o prevencii drogovej závislosti, na ktorých odborníci prednášajú o skutočných hrozbách závislosti a abstinujúci závislí hovoria o svojich životných príbehoch. Naším cieľom je, aby mládeži poskytli informácie v uvoľnenej atmosfére, ktoré sú autentické a založené na skúsenostiach, ďalej ich upozorníme na skutočné hodnoty, aby nemuseli spadnúť do pasce drogovej závislosti.