Na dvojhodinovom kurze maďarského jazyka určeného pre liečiacich sa závislých využívame liečebné a rozvojové možnosti maďarskej literatúry. Počas skupinových diskusií sa naši klienti snažia emocionálne aj mentálne stotožniť s postavami, vidieť svoju vlastnú situáciu z iných uhlov pohľadu, nájsť iné riešenia, osobnostný rozvoj a formovať svoju identitu. Okrem toho poskytujú aj možnosť katartických zážitkov, rozvíja sa ich pravopis, slovná zásoba a komunikačné zručnosti.