Vznik závislosti je spojený s celou reťazou konfliktov. Počas našej 2-hodinovej skupinovej terapie organizovanej každý týždeň je spoločným cieľom našich klientov a ich príbuzných, aby sme rozpoznali, uvedomili si a naučili sa spracovávať nezdravé situácie. Rozprávaním sa o nevhodných stratégiách riadenia konfliktov sa dostávame k správnym stratégiám riadenia konfliktov. Naším cieľom je, aby si každý uvedomil dôležitosť získaných zručností, aby dokázal zvládnuť svoju závislosť a s tým aj životné problémy.