24. apríla 2018 sme na Reformovanej teologickej fakulte Univerzity Jánosa Selyeho zorganizovali odborný okrúhly stôl „Závislosť a rodina“ spojený s prednáškou.

 

V druhom kole série podujatí sme sa pokúsili nájsť odpovede na otázky o vplyvoch závislosti jednotlivca od drog alebo určitého správania na jeho vzťahy s rodinou, spoluzávislosť (kodependancia), čo môžu členovia rodiny urobiť pre svojho závislého príbuzného a zotavenie celej rodiny. Fórum otvorili Mgr. Attila Lévai, PhD., dekan RTF UJS, Mgr. Zsolt Görözdi, Th.D., predseda akademického senátu RTF UJSK a Mgr. Gizella Szőcs, predsedníčka dozornej rady Nádej – Reménység, n.o., po čom nasledovala vynikajúca prednáška liečebnej pedagogičky bratislavského Centra pre liečbu drogových závislostí, PaedDr. Eriky Kovácsovej, PhD., ktorá vytvorila základ pre odbornú diskusiu za okrúhlym stolom.