Štvrtá diskusia našej série odborných okrúhlych stolov sa konala v Obchodno-informačnom centre v Dunajskej Strede spolu s občianskym združením FEMIT.

 

Na toto podujatie sme pozvali prednášajúcich, ktorí okrem toho, že sú odborníkmi z praxe, majú aj osobnú skúsenosť v oblasti boja so závislosťou a úlohy rodiny. János a Dániel Lovizer, vedúci Centra pre adiktológiu a rodinnú konzultáciu a v neposlednom rade otec a syn, považujú samých seba za liečiacich sa zo závislosti. Ďalším pozvaným bol Károly Gáspár, predseda nadácie Kendermagtalanító Alapítvány a otec dotknutý závislosťou. Naším cieľom bolo jednak osloviť odborníkov a záujemcov a tiež poukázať na to, že najdôležitejším článkom spoločnosti zostáva aj naďalej rodina, a tak aj v prevencii drogovej závislosti, resp. po jej vzniku zohráva kľúčovú úlohu v spoločnom riešení vzniknutej situácie. Ďalej, aby sme vytvárali kontakty a posilňovali sieť medzi jednotlivými odbornými oblasťami.