Cieľom kurzu o právnych a podnikateľských základoch je pomôcť liečiacim sa závislým, aby si prostredníctvom hodín so zaujímavými bežnými príkladmi osvojili právne predpisy, ktoré sa ich týkajú, a lepšie sa zorientovali v každodennej úradnej administratíve, oblasti podnikania a trhu práce. Kurz, ktorý každý týždeň trvá 2 hodiny, začína právnymi základmi a Ústavou, následne sú účastníkom predstavené najdôležitejšie pravidlá obchodného práva, foriem podnikania, občianskeho práva, pracovného práva a sociálneho práva.