A nagykeszi székhelyű Nádej – Reménység, n.o. és magyarországi partnere, a budapesti Megálló Csoport Alapítvány közös határon átnyúló projektet valósítottak meg 2017 szeptemberétől 2018 végéig. Az Interreg V-A Szlovákia – Magyarország Együttműködési Program keretében megvalósuló projekt (SKHU/1601/4.1/348) eredeti címe „Struggle of Addicts on Drugs”, teljes költségvetése 265 037,00 EUR, amelynek 85%-át az Európai Regionális Fejlesztési Alap, 10%-át a szlovák és a magyar állam, 5%-át pedig a két projekt partner fedezi.

 

Függőségben szenvedők küzdelmei

 

A Nádej – Reménység nonprofit szervezet 1992-től végzi küldetését az alkohol-, kábítószer- és játékfüggőkért és családjukért. Az egyetlen reszocializációs központ Szlovákiában, amely szlovák és magyar nyelven is nyújt hosszútávú bentlakásos terápiát függőségben szenvedők számára. Alappillérei a terápiás közösség modellje és a keresztény hit. A terápia egy 2,7 hektáros területen folyik, ahol megtalálható maga a központ, a félutas ház, továbbá sportpálya, park, kápolna, valamint műhely, istálló és kert is.

 

 

Az 1998-ban életre hívott budapesti Megálló Csoport Alapítvány a szenvedélybetegek nappali ellátása és közösségi ellátása mellett alternatív oktatást nyújt a szerhasználat miatt marginalizálódott fiatalok számára, továbbá heti rendszerességgel józanság megtartó csoportterápiás foglalkozást, színház- és zeneterápiás csoportot, hozzátartozói csoportot, sportterápiás aktivitásokat (futball, sziklamászás) működtet. Munkásságát jelzi a 2007-ben elnyert “Az Év Civil Szervezete” elismerő oklevél.

 

A Drogfüggők küzdelmei című projekt megszületését a projektpartnerek közös küldetése vezette: szenvedélybetegek társadalomba való visszailleszkedése. A két partnerszervezet több éve tartó kapcsolatának eddigi legnagyobb együttműködése e határon átnyúló projekt. A projekt fő célja a terápiás kezelés létjogosultságának megerősítése, melyet az a tény indokol, hogy a szenvedélybetegek reintegrációja nem csupán egészségügyi kezelést igényel, hanem személyiségfejlesztést, új életforma kialakítását, ami terápiás közösségben a leghatékonyabb. További célok az együttműködés javítása e szakterületen, a terápiás infrastruktúra fejlesztése, valamint a segítők túlterheltségének csökkentése.

 

 

A nyilvánosság először a nyitó sajtótájékoztatón ismerkedett meg a projekttel 2017 szeptemberében. Az aktivitások sora a partnerek szakembereinek 5 napos, majd klienseinek 2 napos tapasztalatcseréjével kezdődött, amelyeket összegző workshopokon értékeltek ki.

 

 

Az egész projekt futamidejét végigkísérte a 8 kurzusból álló oktatási program, amellyel segítik a visszailleszkedés hatékonyságát: szakácstanfolyam, angol, szlovák- és magyar nyelvkurzusok, vidéki munkák, jogi és vállalkozói ismeretek, önismeret és konfliktuskezelés.

 

 

A prevenciós kampány keretében Magyarországon és Szlovákiában összesen 20 – 20 drogellenes beszélgetést tartottak alap- és középiskolákon. Az előadások specialitása, hogy a 2 szakember mellett minden alkalommal 2 felépülő függő beszélt a diákoknak saját személyes tapasztalatairól. Az 5 – 5 alkalomból álló szakmai kerekasztal sorozattal pedig az érintett szakemberekkel (szociális munkások, pszichológusok, pedagógusok, teológusok, orvosok, gyermekvédelem) keresték a szorosabb együttműködést.

 

 

A projekt legnagyobb költségvetésű aktivitása a Reménység területén felújított többfunkciós tornaterem, amely sport-, terápiás- és szakmai rendezvényeknek fog otthont adni. Mindemellett fejleszteni tudták a terápiás eszköztárukat is: hangszereket, munkabiztonsági eszközöket, elektronikát, könyveket, sportszereket és egy kistraktort vásároltak, továbbá készült egy dokumentumfilm, megjelentettek több új kiadványt és készült egy új honlap is (www.resoc.eu).

 

Számokban összegezve a szlovákiai és magyarországi partner együtt összesen több mint 2000 embert, ezen belül 160 szervezetet vont be az együttműködésbe és 58 szakmai rendezvényt valósított meg. Ezen aktivitások voltak hivatottak szolgálni a vidéki környezetben működő Reménység és a nagyvárosi miliőben működő Megálló intézményközi együttműködését és közös küldetésük erősítését.

 

www.skhu.eu / info@skhu.eu

 

Obsah tohto článku nemusí nutne reprezentovať oficiálne stanovisko Európskej únie.

 

 

(PR-cikk)

https://parameter.sk/fuggosegben-szenvedok-kuzdelmei